Om oss

TOFT FRICKE RECHTSANWÄLTE erbjuder företag personlig rådgivning inom samtliga affärsjuridiska områden genom ett mindre och väl kvalificerat team av advokater.

Vi lämnar rådgivning till klienter verksamma inom de mest olikartade branscher, däribland världsledande IT-leverantörer och företag inom reklambranschen liksom medelstora, regionalt verksamma företag och enskilda näringsidkare. Vårt mål är att etablera långsiktiga relationer till våra klienter, eftersom en ingående kännedom om klientens verksamhet och för denne gällande affärsmässiga villkor möjliggör för oss att vid sidan av vår juridiska rådgivning även bistå i affärsmässiga överväganden.

En stor del av våra klienter är internationellt verksamma. Genom våra egna internationella erfarenheter och vårt nära samarbete med välrenommerade utländska advokater, kan vi tillhandahålla dessa klienter kvalificerad gränsöverskridande juridisk rådgivning.

Vad avser rådgivning till privatpersoner är vi verksamma inom speciellt arbetsrätt, bankrätt, hyresrätt och arvsrätt. Självklart åtar vi oss även att driva rättsprocesser.

Neuer Wall 35
D - 20354 Hamburg
Tel +49-(0)40-752 555 0
Fax +49-(0)40-752 555 22
E-Mail info@tf.de